Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić odbiorcy jak najlepsze z niej korzystanie. Korzystanie ze strony oznacza akceptację tych plików. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwość zmiany ustawień w zakresie cookies oraz więcej informacji o tych plikach można znaleźć również w naszej Polityce prywatności

Polityka prywatności “Mr.Advice”

PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w zależności od nawiązanego stosunku prawnego wobec czynności wykonywanych w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Ciebie jako Użytkownika (Klienta) i działających oddzielnie lub łącznie:

 1. CONSULTING COMMUNITY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Romana Dmowskiego 3/9, Polska, KRS: 0000870046, NIP 8982261797, REGON 387547365, kapitał zakładowy: 5 000 PLN;
 2. MR ADVICE Education & Training Computer Software (numer licencji: 989966) z siedzibą pod adresem Marina Plaza 1302, Al Marsa, P.O. Box 283 691 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie pojęcia ujęte w niniejszej Polityce Prywatności, należy interpretować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, chyba, że odmienne ich znaczenie zostało wyraźnie wskazane w Polityce Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 listopada 2021 r.,

Dane osobowe Użytkowników, którzy nawiązują stosunek z CONSULTING COMMUNITY Sp. z o.o. przetwarzane w następujący sposób:

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Administratorem Danych Osobowych jest:

CONSULTING COMMUNITY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Romana Dmowskiego 3/9, Polska, KRS: 0000870046, NIP 8982261797, REGON 387547365 (dalej jako „Administrator” lub „Usługodawca”).

II. JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. otrzymywania newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. obsługi roszczeń i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. zawarcia i wykonania Umowy, w tym wykonania poszczególnych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. przesyłanie do Użytkownika komunikatów systemowych lub powiadomień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. opracowywania statystyk związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. udzielania odpowiedzi na pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. przechowywania dokumentacji lub jej archiwizacji na potrzeby badania, przetwarzania lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. JAK UZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników.

Dane osobowe możemy zbierać pośrednio jedynie podczas Rejestracji – jeżeli Użytkownik Serwisu wyśle zaproszenie do osoby trzeciej. W takim przypadku Użytkownik podaje adres e-mail osoby, do której następnie wysyłane jest zaproszenie. Osoba ta powinna potwierdzić chęć rejestracji i uzupełnić swoje dane osobowe.

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I JAK DŁUGO?

Jeśli:

 1. przeglądasz Serwis: adres IP (w celach statycznych), pliki cookies. Przechowujemy dane do czasu wygaśnięcia plików cookie.
 2. kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego: podane przez Ciebie dane i adres IP. Przechowujemy dane przez 36 miesięcy lub dłużej, jeśli jest to konieczne do dochodzenia, przetwarzania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
 3. zgłosisz roszczenie lub złożysz reklamację: dane zawarte w dokumencie. Dane przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa dla celów dochodzenia, przetwarzania lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni.
 4. zamawiasz Usługi płatne: dane niezbędne do świadczenia Usługi. Jeżeli jest to dostęp do treści, nie przetwarzamy więcej danych niż związanych z procesem płatności. Usługę płatniczą zapewnia operator płatności. Dane karty nie są przetwarzane przez Usługodawcę. W przypadku stacjonarnych usług szkoleniowych lub innych usług świadczonych poza Serwisem przetwarzamy dane niezbędne do korzystania z Usługi. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, a po tym okresie przez czas niezbędny do dochodzenia, przetwarzania lub obrony przed roszczeniami prawnymi – w tym usług księgowych, prawnych i informatycznych.
 5. otrzymujesz newsletter: adres e-mail. Zgodę możesz wycofać i wypisać się z newslettera, klikając opcję wypisania się bezpośrednio w każdej wysłanej wiadomości e-mail. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, będziemy przetwarzać tylko informacje o tym, kiedy zapisałeś się do newslettera i kiedy z niego zrezygnowałeś (w obu przypadkach Twój adres IP zostanie zapisany). UWAGA: Newsletter nie jest wiadomościami systemowymi wysyłanymi przez Usługodawcę, informującymi o alertach lub innych ważnych powiadomieniach związanych z Usługą Użytkownika lub Usługami.
 6. otrzymujesz wiadomości systemowe lub powiadomienia: nazwa użytkownika, adres e-mail. W przypadku usunięcia Konta nie będą wysyłane żadne powiadomienia i/lub wiadomości systemowe. Dane będą jednak przetwarzane w celach archiwizacyjnych przez okres do 36 miesięcy lub dłużej (jeżeli będzie to niezbędne dla celów dochodzenia, przetwarzania lub obrony przed roszczeniami prawnymi).
 7. prowadzimy ewidencję lub archiwizujemy na potrzeby badania, przetwarzania lub rozstrzygania roszczeń: dane niezbędne dla danego procesu. Usunięcie następuje po zakończeniu procesu.

Jeżeli napiszemy, że przechowujemy dane przez okres wymagany przepisami prawa dla celów badania, 

przetwarzania lub obrony przed roszczeniami prawnymi, mamy na myśli okres wskazany przez prawo jako wymagany termin.

V. JAKIE POWIADOMIENIA I KOMUNIKATY SYSTEMOWE WYSYŁAMY?

Serwis może wysyłać powiadomienia (tzw. powiadomienia web push), jeśli wyrazisz na to zgodę z poziomu przeglądarki. W takim przypadku będziesz otrzymywać powiadomienia widoczne z Twojego urządzenia.

Serwis może wysyłać powiadomienia widoczne po zalogowaniu. Użytkownik może ustawić częstotliwość wysyłania informacji. Wiadomości mogą być wysyłane raz dziennie, raz w tygodniu lub mogą być wyłączone. Domyślnie wysyłanie powiadomień jest wyłączone, a użytkownik jest proszony o wybranie ustawień częstotliwości.

Usługodawca może wysyłać wiadomości systemowe na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Wiadomości te są wysyłane w razie potrzeby i dotyczą wiadomości związanych z Serwisem.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy Usługodawcy lub współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klienta lub wsparciem IT lub usługami księgowymi lub prawnymi.

VII. NASZE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, uaktualnienia, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw należy przesłać stosowne żądanie drogą elektroniczną na adres: kontakt@mrporada.sklep.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora. Twoje zgłoszenie rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wezwania od Użytkownika. Jeżeli jednak realizacja żądania we wskazanym terminie nie będzie możliwa, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia żądania, jednak nie dłużej niż 2 miesiące. Poinformujemy Cię mailowo o ewentualnej potrzebie przedłużenia terminu rozpatrzenia Twojego zapytania.

VIII. COOKIES (tzw. ciasteczka)

Cookies są przesyłane do przeglądarek internetowych, a następnie zapisywane w pamięci urządzenia i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się ze stroną. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych lub skontaktowanie się z Tobą m.in. przez email lub telefon. Zwracamy również uwagę, że zapisywanie plików cookies nie pozwala nam ani osobom nieuprawnionym na dostęp do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakie typy plików cookie przetwarzamy?

 1. Techniczne pliki cookie

Umożliwiają one poprawne wykorzystanie przekazu wiadomości i zapamiętanie Twoich ustawień po wybraniu tej opcji w serwisie i/lub pozwalają nam na tworzenie prostych statystyk korzystania z Serwisu. Podczas zbierania informacji o błędach stosujemy pliki cookies odpowiedzialne za sesję logowania i wybrany język, w tym adres e-mail i nazwę użytkownika.

 • Google Analytics

Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom witryn i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają. Narzędzie może wykorzystywać zestaw plików cookies do zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami korzystania ze strony. Gromadzone dane nie identyfikują poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „_ga”.

Oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny, dane zebrane przez Google Analytics mogą również pomóc, z niektórymi plikami cookies opisanymi powyżej aby wyświetlać bardziej trafne reklamy w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Dowiedz się więcej o plikach cookie Google Analytics i ochronie prywatności.

Jak mogę wyłączyć pliki cookie?

Ty decydujesz o przetwarzaniu plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były przetwarzane, możesz je wyłączyć (w tym celu wybierz odpowiednie opcje prywatności w swojej przeglądarce). W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki.

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania zawartości Serwisu.

IX. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Pliki cookie Mailchimp są przesyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i obejmują: adres e-mail, adres IP, datę i godzinę każdego kontaktu związanego z każdym otwarciem i kliknięciem kampanii e-mail z newslettera. Dostęp do tych danych mają zarówno Usługodawca, jak i The Rocket Science Group LLC.

X. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Wszelkie zapytania dotyczące sposobu przetwarzania danych należy kierować na adres e-mail: kontakt@mrporada.sklep.pl

Dane osobowe Użytkowników, którzy nawiązują stosunek z MR ADVICE Education & Training Computer Softwareprzetwarzane w następujący sposób:

I. PRZETWARZANIE DANYCH

Przekazując dane od Użytkownika do Usługodawcy, w zakresie korzystania z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie w celu świadczenia Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

Administratorem Danych Osobowych jest:

MR ADVICE Education & Training Computer Software (numer licencji: 989966) z siedzibą pod adresem Marina Plaza 1302, Al Marsa, P.O. Box 283 691 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie (dalej jako „Administrator” lub „Usługodawca”). Kontakt z Administratorem jest dostępny pod adresem: contact@mradvice.eu

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustaw o ochronie prywatności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Akceptując Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na warunki gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych związanych z korzystaniem z Serwisu.

II. POSZANOWANIE PRYWATNOŚCI

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane z jak największym poszanowaniem prywatności dostawcy danych oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia podjęcie wszelkich środków prawnych zapewniających ochronę gromadzonych danych osobowych.

III. ZASTOSOWANE ŚRODKI

Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczenie.

IV. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 1. nawiązania, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych Administratora;
 3. marketingu i reklamy Usług, a także przesyłania informacji handlowych;
 4. wykorzystywania teleinformatycznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wyzwalania w celach marketingowych;

V. PROFILOWANIE DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników pod kątem ich zachowań, zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych. Na podstawie profilowania Użytkownikom przekazywane są określone treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

W celu wykonania Umowy Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe podmiotom, w tym: pracownikom, współpracownikom, firmie kurierskiej, operatorom systemów płatności internetowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy obsługę operacyjną, prawną, księgową i informatyczną, a także podmiotom osobowo lub finansowo powiązanym z Usługodawcą. W takich przypadkach ilość ujawnianych informacji jest ograniczona do niezbędnego minimum.

VII. ANALIZY RUCHU W SERWISIE

Usługodawca oświadcza, że może korzystać z narzędzi służących do analizy ruchu w ramach Serwisu takich jak Google Analytics i inne podobne. W szczególności Usługodawca ma prawo do zbierania informacji o aktywności i zachowaniu Użytkownika, takich jak odwiedzanie Serwisu i korzystanie z Usług. Usługodawca wykorzystuje te dane do badania rynku i ruchu w Serwisie, a także do tworzenia statystyk, w szczególności do oceny zainteresowania zamieszczanymi treściami, a także do ulepszania Serwisu i wypełniania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zebrane dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych lub zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.

VIII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Użytkownika za wyjątkiem:

 1. oświadczeń złożonych przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu;
 2. reklamy, badania rynku i zachowań w celu poprawy jakości świadczonych usług;
 3. wyjaśnienia okoliczności sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub prawa do korzystania z Serwisu lub Usług świadczonych w ramach Serwisu;
 4. upoważnienia do przetwarzania na podstawie umowy lub odrębnych przepisów prawa.

IX. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Usługodawca zapewnia, że stosowane warunki przetwarzania danych osobowych są zgodne z uprawnieniami Użytkowników wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa dostępu, poprawiania, aktualizacji, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych własnych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zawiadomienia dotyczące Polityki Prywatności oraz danych osobowych rozpatrywane są zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w niniejszym Regulaminie.

X. ZAKRES DANYCH

Usługodawca przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, odpowiednio w zakresie danych podanych przez Użytkownika, w tym w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe.

XI. PRZEGLĄDANIE SERWISU

Przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkownika, chyba że dostęp do określonych treści lub usług jest uzależniony od ich podania.

XII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Usługodawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. zapisywanie zebranych danych osobowych wyłącznie na takich nośnikach pamięci, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 2. zgłaszanie zbiorów danych osobowych lub wyznaczanie w tym celu osób wykonujących wymagane obowiązki;
 3. prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych przez cały okres ich posiadania w celu zapewnienia w szczególności ochrony przed nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 4. udostępniania danych osobowych właściwym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. zachowanie poufności danych osobowych;

Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę nie są udostępniane w formie umożliwiającej jakąkolwiek identyfikację Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XIII. COOKIES

Typy Cookies

Usługodawca może wykorzystywać w Serwisie i Aplikacji następujące rodzaje plików cookies:

 1. tymczasowe, które są usuwane po opuszczeniu Serwisu lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
 2. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony albo do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
 3. statystyczne, które śledzą ruch w Serwisie;
 4. funkcjonalne, umożliwiające personalizację serwisu w stosunku do Użytkownika;
 5. reklamy, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji;
 6. obowiązkowe i bezpieczeństwa, które dotyczą zasad zachowania bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz zasad uwierzytelniania.

Cele użytkowania

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. optymalizacji oraz zwiększenia wydajności i jakości Usług;
 2. poprawnej konfiguracji funkcji dostępnych w ramach Serwisu i Aplikacji;
 3. personalizacji wyświetlanych treści i dopasowania reklam do osób odwiedzających Serwis i Aplikację;
 4. po zalogowaniu w celu utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie i Aplikacji, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. zachowania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji;
 6. zbierania i wykorzystywania ogólnych i publicznie dostępnych danych statystycznych za pomocą narzędzi analitycznych.

Analiza

Aby zapewnić najwyższą jakość, pliki cookies są analizowane w celu określenia, które podstrony odwiedzane są najczęściej, z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający oraz czy struktura Serwisu jest wolna od błędów.

Współpraca z podmiotami

Pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, które wpływają na jakość świadczonych Usług. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany własnych ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki przechowywania i udzielania dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień, o których mowa powyżej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację Usług. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną aktywność plików cookies w przeglądarce internetowej lub informować Użytkownika o umieszczeniu pliku cookies na urządzeniu Użytkownika.

Prawa użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies za pomocą ustawień dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez używaną przeglądarkę internetową nie będzie uniemożliwiać Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednakże może to spowodować utrudnienia lub nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Zaleca się korzystanie z oprogramowania umożliwiającego obsługę plików cookies.